همه دسته‌ها

کابل دو رشته

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
قیمت حلقهقیمت بازکابل دو رشته
1.200.000 ريال-2×0.5
1.680.000 ريال19.000 ريال2×0.75
2.110.000 ريال23.000 ريال2×1
3.020.000 ريال32.000 ريال2×1.5
4.850.000 ريال51.000 ريال2×2.5
7.150.000 ريال74.000 ريال2×4
10.460.000 ريال107.000 ريال2×6 - افشان
113.000 ريال116.000 ريال2×6 - خشک
185.000 ريال188.000 ريال2×10 - خشک
180.000 ريال183.000 ريال2×10 - افشان
X