همه دسته‌ها

ترمینال شاخه ای ونوس

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
قیمت - ریالنمرهمدل
35.0006ترمینال شاخه ای-پلی اتیلن
45.00010ترمینال شاخه ای-پلی اتیلن
60.00016ترمینال شاخه ای-پلی اتیلن
150.00025ترمینال شاخه ای- لاستیکی
260.00035ترمینال شاخه ای- لاستیکی

ریل-ترمینال-مینیاتوری-یک متری

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
قیمت - ریالمدل
65.000ریل مینیاتور-ورق یک NP
70.000ریل ترمینال
60.000ریل بست

ترمینال ارت ریلی رعد

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
قیمت - ریالنمرهمدل
87.8002.5ترمینال ارت
106.1004ترمینال ارت
118.6506ترمینال ارت
131.55010ترمینال ارت
154.70016ترمینال ارت
20.000EB/3بست انتهایی رعد
8.0004-6-10درب ترمینال

ترمینال سرامیکی

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
قیمت - ریالابعادمدل
15.0002×5ترمینال چینی
25.0002×10ترمینال چینی
40.0003×16ترمینال چینی
40.0002×25ترمینال چینی
50.0003×25ترمینال چینی

RTP ترمینال ریلی رعد

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
قیمت - ریالنمرهمدل
16.7002.5ترمینال ریلی
24.1504ترمینال ریلی
31.5006ترمینال ریلی
38.20010ترمینال ریلی
74.50016ترمینال ریلی
88.15025ترمینال ریلی
153.95035ترمینال ریلی
258.85050ترمینال ریلی
730.65095-70ترمینال ریلی-شمش خور
63.050DRTP4ترمینال دو طبقه
149.850RFT5ترمینال فیوز خور

چمپر رعد

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
قیمت - ریالنمرهمدل
178.2002.5جمپر
186.4504چمپر
198.4506چمپر
210.00010چمپر

X