همه دسته‌ها

کنتاکتور - پارس فانال

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
قیمت - ریالمدل
895.000PFC-09
915.000PFC-12
1150.000PFC-18
1.250.000PFC-22
1.780.000PFC-32
2.210.000PFC-40
4.150.000PFC-50
4.350.000PFC-65
5.200.000PFC-85
9.500.000PFC-100
10.900.000PFC-125

بیمتال - کمکی- پدال- پارس فانال

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
قیمت - ریالمدلمحصول
990.000PFR-22بیمتال
1.490.000PFR-40بیمتال
1.820.000PFR-85بیمتال
3.890.000PFR-100 بیمتال
260.0001-1کمکی
380.0002-2کمکی
1070.000PFFS-402پدال نیم حفاظ
1400.000PFFS-302پدال بدون حفاظ

اتوماتیک فیکس - پارس فانال

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
قیمت - ریالاتوماتیک - فیکس
3180.000PF3N-60A
3180.000PF3N-100A
4830.000PF3N-125A
4830.000PF3N-160A
4830.000PF3N-200A
4830.000PF3N-250A
15.300.000PF3N-400A
22.400.000PF3N-630A

اتوماتیک - قابل تنظیم - پارس فانال

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
قیمت - ریالاتوماتیک - قابل تنظیم
5480.000PF3N-60A
5480.000PF3N-100A
6480.000PF3N-125
6480.000PF3N-160A
6480.000PF3N-200A
6480.000PF3N-250A
19.920.000PF3N-400A
28.150.000PF3N-630A
1910.000حرارتی - MS-32
X