همه دسته‌ها

کنتاکتور - پارس فانال

آخرین بروزرسانی : 1397/09/17
قیمت - ریالمدل
750.000PFC-09
770.000PFC-12
960.000PFC-18
1.060.000PFC-22
1.460.000PFC-32
1.960.000PFC-40
3.460.000PFC-50
3.660.000PFC-65
4.360.000PFC-85
7.900.000PFC-100
9.100.000PFC-125

لوازم جانبی - پارس فانال

آخرین بروزرسانی : 1397/09/17
قیمت - ریالمدلمحصول
840.000PFR-223 بیمتال
1.260.000PFR-403 بیمتال
1.540.000PFR-853 بیمتال
3.300.000PFR-1003 بیمتال
-1-1کمکی
-2-2کمکی

اتوماتیک - فیکس - پارس فانال

آخرین بروزرسانی : 1397/2/22
قیمت - ریالاتوماتیک - فیکس
1250.000PF3N-60A
1250.000PF3N-100A
1880.000PF3N-125A
1880.000PF3N-160A
1880.000PF3N-200A
1880.000PF3N-250A
5540.000PF3N-400A
8840.000PF3N-630A

اتوماتیک - قابل تنظیم - پارس فانال

آخرین بروزرسانی : 1397/2/22
قیمت - ریالاتوماتیک - قابل تنظیم
2030.000PF3N-60A
2030.000PF3N-100A
2180.000PF3N-125
2180.000PF3N-160A
2180.000PF3N-200A
2180.000PF3N-250A
7790.000PF3N-400A
11220.000PF3N-630A
695.000حرارتی - MS-32
X