همه دسته‌ها

تابلو فلزی ورق یک

آخرین بروزرسانی = 1397/07/22
قیمت - ریالعمقابعاد
550.0001625*30
840.0001630*40
1.100.0001635*45
1.400.0002040*50
1.680.0002040*60
2.100.0002150*60
2.450.0002150*70
2.940.0002560*70
3.360.0002560*80
3.920.0002570*80
5.600.0003080*100

تابلو باکالیت ترک

آخرین بروزرسانی : 1397/07/22
قیمت - ریالعمقاندازه
800.0001330*20
900.0001535*25
-1740*30
-2240*30
1.870.0001950*35
2.250.0002450*40
2.500.0002060*40
5.500.0002570*50
-2680*60

تابلو پلی کربنات

آخرین بروزرسانی : 1397/07/22
قیمت - ریالعمقاندازه
380.0001220*15
400.0001225*15
470.0001525*15
530.0001225*25
600.0001525*25
710.0001530*25
1.000.0001545*25

تقسیم باکالیت

آخرین بروزرسانی : 1397/07/22
قیمت - ریالاندازه تقسیم
35.00010*10
42.00015*10
83.00015*15
170.00024*17
X