همه دسته‌ها

لامپ LED

آخرین بروزرسانی : 1397/11/03
قیمت - ریاللامپ LED
155.0004W - شمعی فیلمانی
175.0008W - فیلمانی
135.0009W-ZFR
155.00012W-ZFR
195.00015W-ZFR
250.00020W-ZFR
400.00025W-ZFR
525.00030W-ZFR
670.00040W-ZFR
840.00050W-ZFR
1.400.00070W - آیلا
1.700.00095W - زمان نور

ترانس راما

آخرین بروزرسانی : 1397/11/03
قیمت به ریالجنسوات
450.000جیوه125W-AL
670.000متال150W-AL
810.000جیوه250W-AL
1.440.000متال مس250W
1.050.000جیوه400W-AL
1.120.000متال400W-AL
1.460.000متال مس400W
180.000ترانس - کاوه40W
240.000ترانس - البرز40*2

لامپ کم مصرف

آخرین بروزرسانی : 1397/2/22
قیمت - ریالجنسوات
65.000آرا10W
75.000آرا18W
95.000آرا30W
110.000آرا40W
160.000آیلا60W
200.000آیلا65W
320.000آیلا105W
620.000آیلا200W
32.000مهتابی پارس40W
30.000مهتابی پارس20W
30.000مهتابی - FPL36W

لامپ گازی

آخرین بروزرسانی : 1397/11/03
قیمت - ریالمدلوات
240.000جیوه نور125W
210.000مستقیم نور160W
420.000جیوه نور250W
330.000مستقیم نور250W
470.000جیوه نور400W
500.000مستقیم نور500W
370.000متال الیت150W
650.000خیاری الیت250W
700.000خیاری الیت400W
X