همه دسته‌ها

اینورتر ال اس کره

آخرین بروزرسانی : 1398/07/17
قیمت - ریالتوان - KWولتاژ ورودیتیپمدل اینورتر
12.900.0000.37220VIC5SV004 IC5-1
14.360.0000.75220VIC5SV008 IC5-1
16.970.0001.5220VIC5SV015 IC5-1
21.920.0002.2220VIC5SV022 IC5-1
17.270.0000.37220VIG5SV004 IG5A-2
18.430.0000.75220VIG5SV008 IG5A-2
موجود نیست1.5220VIG5SV015 IG5A-2
موجود نیست2.2220VIG5SV022 IG5A-2
36.960.0003.7220VIG5SV037 IG5A-2
19.000.0000.37380VIG5SV004 IG5A-4
21.440.0000.75380VIG5SV008 IG5A-4
27.550.0001.5380VIG5SV015 IG5A-4
29.580.0002.2380VIG5SV022 IG5A-4
41.900.0004380VIG5SV040 IG5A-4
51.600.0005.5380VIG5SV055 IG5A-4
63.340.0007.5380VIG5SV075 IG5A-4
68.380.00011380VIG5SV110 IG5A-4
80.120.00015380VIG5SV150 IG5A-4
107.380.00018.5380VIG5SV180 IG5A-4
118.820.00022380VIG5SV220 IG5A-4

کنتاکتور - ال اس کره

آخرین بروز رسانی 1398/06/25
قیمت - ریالمدل
1.108.000MC-9A
1.138.000MC-12A
1.527.000MC-18A
1.662.000MC-22A
2.409.000MC-32A
3.540.000MC-40A
5.806.000MC-50A
6.032.000MC-65A
6.362.000MC-75A
6.780.000MC-85A
8.940.000MC-100A
10.482.000MC-130A
13.300.000MC-150A
17.878.000MC-185A
20.962.000MC-225A
23.673.000MC-265A
26.972.000MC-330A

بیمتال - ال اس کره

آخرین بروزرسانی : 1398/06/25
قیمت - ریالمدل
1.630.000MT32-28-40
3.183.000MT63-48-65
4.694.000MT95-80-100
9.327.000MT150-110-150
287.000کمکی - 1NO+1NC
523.000کمکی - 2NO+2NC

کلید اتوماتیک - غیر قابل تنظیم

آخرین بروزرسانی : 1398/06/25
قیمتمدل
4.693.000ABN-60A
4.693.000ABN-100A
7.870.000ABN-125A
7.870.000ABN-150A
7.870.000ABN-200A
7.870.000ABN-225A
7.870.000ABN-250A
19.514.000ABS-300A
19.783.000ABS-400A
32.164.000ABS-630A
34.846.000ABS-800A

کلید اتوماتیک - قابل تنظیم

آخرین بروزرسانی : 1398/06/25
قیمت - ریالمدل
8.146.000TD100N-63A
8.146.000TD100N-100A
11.866.000TS160N-160A
11.966.000TS250N-200A
11.966.000TS250N-250A
30.445.000TS400N-400A
35.972.000TS630N-630A
45.928.000TS800N-800A

کلید حرارتی ال اس کره

آخرین بروزرسانی : 1398/06/25
قیمت - ریالمدل
2.896.000MMS-32S-32A
6.790.000MMS-63S-63A
12.888.000MMS-100S-A00A

کمکی حرارتی-واحد خازنی ال اس کره

آخرین بروزرسانی : 1398/06/25
قیمت - ریالمدل
808.000کمکی حرارتی نصب از بغل
530.000کمکی حرارتی نصب از رو
1.176.000AC09 واحد خازنی
1.568.000AC50 واحد خازنی
X