همه دسته‌ها

اینورتر ال اس کره

آخرین بروزرسانی : 1397/11/01
قیمت - ریالتوان - KWولتاژ ورودیتیپمدل اینورتر
14.030.0000.37220VIC5SV004 IC5-1
15.610.0000.75220VIC5SV008 IC5-1
18.480.0001.5220VIC5SV015 IC5-1
23.890.0002.2220VIC5SV022 IC5-1
18.790.0000.37220VIG5SV004 IG5A-2
20.070.0000.75220VIG5SV008 IG5A-2
23.890.0001.5220VIG5SV015 IG5A-2
28.030.0002.2220VIG5SV022 IG5A-2
40.120.0003.7220VIG5SV037 IG5A-2
20.710.0000.37380VIG5SV004 IG5A-4
23.290.0000.75380VIG5SV008 IG5A-4
29.960.0001.5380VIG5SV015 IG5A-4
32150.0002.2380VIG5SV022 IG5A-4
45.550.0004380VIG5SV040 IG5A-4
56.600.0005.5380VIG5SV055 IG5A-4
68.800.0007.5380VIG5SV075 IG5A-4
74.240.00011380VIG5SV110 IG5A-4
86.980.00015380VIG5SV150 IG5A-4
116.600.00018.5380VIG5SV180 IG5A-4
129.020.00022380VIG5SV220 IG5A-4

کنتاکتور - ال اس کره

آخرین بروز رسانی = 1397/09/24
قیمت - ریالمدل
1.280.000MC-9A
1.280.000MC-12A
1.374.000MC-18A
1.495.000MC-22A
2.168.000MC-32A
3.186.000MC-40A
5.225.000MC-50A
5.428.000MC-65A
-MC-75A
6.101.000MC-85A
1.373.000MC-100A
10.921.000MC-130A
13.875.000MC-150A
16.842.000MC-185A
-MC-225A
-MC-265A
-MC-330A

بیمتال - ال اس کره

آخرین بروزرسانی : 1397/09/24
قیمت - ریالمدل
1.385.000MT32-28-40
2.088.000MT63-48-65
2.650.000MT95-80-100
3.700.00MT150-110-150
274.000کمکی - 1NO+1NC
537.000کمکی - 2NO+2NC

ال اس - اتوماتیک - غیر قابل تنظیم

آخرین بروزرسانی : 1397/09/24
قیمتمدل
-ABN-60A
4.800.00ABN-100A
7.083.000ABN-125A
7.083.000ABN-150A
7.083.000ABN-200A
7.083.000ABN-225A
7.083.000ABN-250A
17.804.000ABS-400A
28.947.000ABS-630A

ال اس - اتوماتیک - قابل تنظیم

آخرین بروزرسانی : 1397/09/24
قیمت - ریالمدل
-TD100N-63A
-TD100N-100A
10.414.000TS160N-160A
10.501.000TS250N-200A
10.501.000TS250N-250A
-TS400N-400A
-TS630N-630A

ال اس - حرارتی

آخرین بروزرسانی : 1397/09/24
قیمت - ریالمدل
2.292.000MMS-32S-32A
5.384.000MMS-63S-63A
10.858.000MMS-100S-A00A

ال اس - کمکی بغل حراتی

آخرین بروزرسانی : 1397/09/24
قیمت - ریالمدل
818.000LX - 1NO+1NC
990.000AC09 واحد خازنی
X