همه دسته‌ها

فیوز کاردی ایران فیوز

آخرین بروزرسانی : 1397/11/03
تعداد در کارتنتعداد در جعبهمبلغ - ریالنام قطعه
60 عدد3 عدد70.000فیوز کاردی کوتاه - 25 الی 160
60 عدد3 عدد82.000فیوز کاردی بلند - 25 الی 160
48 عدد3 عدد130.000فیوز کاردی سایز یک - 200 / 250
36 عدد3 عدد165.000فیوز کاردی سایز دو - 315 / 355 / 400
24 عدد3 عدد265.000فیوز کاردی سایز سه - 500 / 630
X