همه دسته‌ها

کابل چهار رشته

آخرین بروزرسانی : 1397/11/23
حلقه - ریالباز - ریالنوعمدل
3.230.00034.000-1*4
4.650.00048.000-1.5*4
7.470.00077.000-2.5*4
11.470.000117.000-4*4
16.680.000170.000افشان6*4
177.000180.000خشک6*4
285.000290.000افشان10*4
289.000294.000خشک10*4
480.000490.000خشک16*4
450.000460.000افشان16*4
افشان - 620.000670.000-16 + 25*3
افشان - 800.000860.000خشک16 + 35*3
X