همه دسته‌ها

کابل چهار رشته

آخرین بروزرسانی : 1398/01/27
حلقه - ریالباز - ریالنوعمدل
4.200.00044.000-1*4
6.040.00063.000-1.5*4
9.600.00099.000-2.5*4
14.760.000151.000-4*4
21.450.000220.000افشان6*4
230.000235.000خشک6*4
367.000372.000افشان10*4
372.000377.000خشک10*4
620.000625.000خشک16*4
580.000585.000افشان16*4
افشان - 815.000870.000-16 + 25*3
افشان - 1.050.0001.050.000خشک16 + 35*3
X