همه دسته‌ها

کابل پنج رشته به بالا

آخرین بروزرسانی : 1398/07/13
قیمت حلقه -بالای صدمترقیمت بازکابل پنج رشته به بالا
6.790.000 ريال70.000 ريال5×1.5
10.930.000 ريال113.000 ريال5×2.5
168.000 ريال173.000 ريال5×4
245.000 ريال255.000 ريال5×6
420.000 ريال430.000 ريال5×10
95.000 ريال98.000 ريال7×1.5
127.000 ريال132.000 ريال10×1
135.000 ريال145.000 ريال10×1.5
120.000 ريال130.000 ريال12×1
170.000 ريال180.000 ريال12×1.5
X