همه دسته‌ها

کابل چهار رشته

آخرین بروزرسانی : 1398/01/27
حلقه - ریالباز - ریالنوعمدل
4.200.00044.000-1*4
6.040.00063.000-1.5*4
9.600.00099.000-2.5*4
14.760.000151.000-4*4
21.450.000220.000افشان6*4
230.000235.000خشک6*4
367.000372.000افشان10*4
372.000377.000خشک10*4
620.000625.000خشک16*4
580.000585.000افشان16*4
افشان - 815.000870.000-16 + 25*3
افشان - 1.050.0001.050.000خشک16 + 35*3

سیم تک رشته

آخرین بروزرسانی : 1398/01/27
حلقه - ریالباز - ریالسیم نمره
470.000-0.5
680.000-0.75
860.00010.0001
1.280.00014.0001.5
2.050.00023.0002.5
3.250.00035.0004
4.650.00048.0006
8.310.00086.00010
13.330.000137.00016
20.740.000212.00025
280.000285.00035

سیم نسوز دو روکش

آخرین بروزرسانی : 1398/01/27
حلقه - ریالباز - ریالنسوز دو روکش - نمره
2.240.00024.0001
3.070.00033.0001.5
4.460.00047.0002.5
6.980.00072.0004
9.800.000100.0006

کابل سه رشته

آخرین بروزرسانی : 1398/01/27
حلقه - ریالباز - ریالکابل سه رشته
3.300.00036.0001*3
4.650.00049.0001.5*3
7.520.00078.0002.5*3
11.230.000115.0004*3
16.540.000168.0006*3
283.000288.00010*3 - افشان

کابل پنج رشته به بالا

آخرین بروزرسانی : 1398/01/27
حلقه - ریالباز - ریالکابل فرمان
7.520.00077.0001.5*5
12.070.000123.0002.5*5
185.000190.0004*5
269.000275.0006*5
456.000460.00010*5
115.000118.0001.5*7
-165.0002.5*7
128.000132.0001.0*10
--2.5*10
150.000155.0001*12
175.000180.0001.5*12
--1*16
-340.0001.5*24

آنتن - شبکه - شیلد

آخرین بروزرسانی : 1398/01/27
حلقهباز - ریالمحصول
23.00023.000سیم آنتن
26.00026.000کابل - RG59
40.000-کابل شبکه لگراند
56.00054.000کابل - 1.5*2 - شیلد
32.00030.000کابل ترکیبی

کابل دو رشته

آخرین بروزرسانی : 1398/01/27
حلقه - ریالباز - ریالکابل دو رشته
1.340.000-0.5*2
1.870.00020.0000.75*2
2.230.00026.0001*2
3.340.00036.0001.5*2
5.340.00056.0002.5*2
7.920.00082.0004*2
11.650.000120.0006*2 - افشان
123.000126.0006*2 - خشک
200.000205.00010*2 - خشک
198.000230.00010*2 - افشان

کابل جوش کمان

آخرین بروزرسانی : 1398/01/27
حلقه - ریالباز - ریالکابل جوش کمان - نمره
255.000260.00025
352.000360.00035
495.000505.00050
698.000710.00075

کابل مخابراتی تلفن

آخرین بروزرسانی : 1398/01/27
حلقه - ریالباز - ریالرنگمدل
16.00017.000طوسیدو زوج 06
28.00030.000طوسیچهار زوج 06
39.00041.000طوسیشش زوج 06
73.00076.000طوسیده زوج 06
-11.000مشکیدو زوج
-40.000مشکیچهار زوج
-50.000مشکیشش زوج

سیم نایلون

آخرین بروزرسانی : 1398/01/27
حلقه - ریالباز - ریالسیم نایلون - ابعاد
1.150.000-0.5*2
1.690.000-0.75*2
2.090.00023.0001*2
2.840.00031.0001.5*2
4.500.00047.0002.5*2
X