همه دسته‌ها

کابل چهار رشته

آخرین بروزرسانی : 1397/11/23
حلقه - ریالباز - ریالنوعمدل
3.230.00034.000-1*4
4.650.00048.000-1.5*4
7.470.00077.000-2.5*4
11.470.000117.000-4*4
16.680.000170.000افشان6*4
177.000180.000خشک6*4
285.000290.000افشان10*4
289.000294.000خشک10*4
480.000490.000خشک16*4
450.000460.000افشان16*4
افشان - 620.000670.000-16 + 25*3
افشان - 800.000860.000خشک16 + 35*3

سیم تک رشته

آخرین بروزرسانی : 1397/11/23
حلقه - ریالباز - ریالسیم نمره
375.000-0.5
540.000-0.75
680.0008.0001
1.000.00011.5001.5
1.630.00018.0002.5
2.550.00027.0004
3.650.00038.0006
6.520.00068.00010
10.460.000110.00016
16.270.000168.00025
220.000225.00035

سیم نسوز دو روکش

آخرین بروزرسانی : 1397/11/23
حلقه - ریالباز - ریالنسوز دو روکش - نمره
2.040.00022.0001
2.790.00030.0001.5
4.060.00043.0002.5
6.350.00066.0004
8.900.00092.0006

کابل سه رشته

آخرین بروزرسانی : 1397/11/23
حلقه - ریالباز - ریالکابل سه رشته
2.540.00027.0001*3
3.580.00038.0001.5*3
5.790.00060.0002.5*3
8.650.00089.0004*3
12.730.000130.0006*3
218.000223.00010*3 - افشان

کابل پنج رشته به بالا

آخرین بروزرسانی : 1397/11/23
حلقه - ریالباز - ریالکابل فرمان
5.790.00060.0001.5*5
9.290.00095.0002.5*5
142.000145.0004*5
207.000210.0006*5
354.000359.00010*5
90.00092.0001.5*7
-145.0002.5*7
-100.0001.0*10
117.000-2.5*10
-115.0001*12
--1.5*12
--1*16
-290.0001.5*24

آنتن - شبکه - شیلد

آخرین بروزرسانی : 1397/11/23
حلقهباز - ریالمحصول
16.00017.000سیم آنتن
17.50018.500کابل - RG59
24.00035.000کابل شبکه لگراند
-45.000کابل - 1.5*2 - شیلد
24.00026.000کابل ترکیبی

کابل دو رشته

آخرین بروزرسانی : 1397/11/23
حلقه - ریالباز - ریالکابل دو رشته
980.000-0.5*2
1.440.00015.0000.75*2
1.800.00019.0001*2
2.570.00027.0001.5*2
4.120.00043.0002.5*2
6.100.00063.0004*2
8.900.00092.0006*2 - افشان
94.00097.0006*2 - خشک
154.000158.00010*2 - خشک
154.000158.00010*2 - افشان

کابل جوش کمان

آخرین بروزرسانی : 1397/11/23
حلقه - ریالباز - ریالکابل جوش کمان - نمره
195.000200.00025
270.000275.00035
380.000385.00050
535.000540.00075

کابل مخابراتی تلفن

آخرین بروزرسانی : 1397/11/23
حلقه - ریالباز - ریالرنگمدل
13.00014.000طوسیدو زوج 06
22.00024.000طوسیچهار زوج 06
31.00033.000طوسیشش زوج 06
55.00060.000طوسیده زوج 06
-11.000مشکیدو زوج
-32.000مشکیچهار زوج
-44.000مشکیشش زوج

سیم نایلون

آخرین بروزرسانی : 1397/2/22
حلقه - ریالباز - ریالسیم نایلون - ابعاد
900.000-0.5*2
1.330.000-0.75*2
1.630.00017.5001*2
2.220.00024.0001.5*2
3.540.00037.0002.5*2
X