همه دسته‌ها

چشمی آتونیکس

آخرین بروزرسانی : 1397/2/22
قیمت - ریالآیینهخروجیولتاژدیدقطرمدل
1.320.000-رله ای24-220300 - میلی مترمربعBEN300-DFR
1.320.000داردرله ای24-2205 - مترمربعBEN-5M-MFR
1.390.000-منفی12-24DC100 - میلی متر18BR100-DDT
1.390.000-مثبت12-24DC100 - میلی متر18BR100-DDT-P
1.325.000-مثبت12-24DC400 - میلی متر18BR400-DDT-P
1.370.000-رله ای24-220700 - میلی مترمربعBX700-DFR-T
X